شهربازی امیر پارس

E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF

 

شهربازی سرپوشیده امیر پارس ، مجتمع تجاری امیر تهران

نام پروژه : امیر پارس

محل پروژه : تهران ، چهارراه سبلان ، مجتمع تجاری امیر

مساحت : 3000 متر مربع (بزرگترین شهربازی شرق تهران)

كارفرما : شخص حقيقي


خدمات ارائه شده :

1- مشاوره

2- نصب سيستم فروش کارتی (اتوماسیون شهربازی)

3- پشيتباني سیستم کارتی


زمان اجراي پروژه : تابستان 1390

وضيعت پروژه : بهره برداری

Last Updated ( Sunday, 04 December 2011 09:00 )